שניה לפני הסגר! סדנת צילום זריחה באזור חמוקי ניצנה


Sorry, registration has ended.

שניה לפני הסגר! סדנת צילום זריחה באזור חמוקי ניצנה נצלם את השמש העולה מעל לדיונות החול הקרובות לנחל לבן נצלם את אור הבוקר הרך בחמוקי ניצנה ונילמד כיצד להוציא טקסטורות מהסלעים ונצלם מבנים עתיקים מלפני קום המדינה הסדנה בין השעות 5:30 לשעה 9:00 בבוקר


  • Date: 18/09/2020 05:30
  • Location: כמהין, Israel (Map)