סדנת שבילי כוכבים ושביל החלב

בסדנה זאת נלמד כיצד לצלם צילומי שבילי כוכבים מדוייקים ואת שביל החלב בצורה ברורה וחדה על ידי הבנה של עוצמת האור הנקלטת על ידי חיישן המצלמה

מציאת קומפוזיציה נכונה
שימוש בתוכנות מחשב
הבנה של בחירת נתונים טכנים במצלמה להצלחת הצילום
התמודדות עם בעיה של אור מלאכותי
שימוש נכון בחצובה
הבנה של עומק שדה
שימוש נכון במדידות אור של המצלמה

לשאלות ופרטים נוספים: https://www.guygevaart.com/contact 

052-7252899