Blog #מאיץ גרפי


מתי לשדרג את המחשב ומה לשדרג

אחרי כמה שנים כל מחשב גם המתקדם ביותר שיש מתחיל להוריד את קצב העבודה שלו ונראה שהוא מתעייף ואז יש שני אופציות לטפל

קרא עוד