Blog #קונן קשיח


איזה מחשב חדש לקנות לעיבוד תמונה

מחשב לעיבוד תמונה צריך להיות חזק מספיק מבחינת החומרה (החלקים המכניים של המחשב). הוא לא צריך להיות מחשב על

קרא עוד